o nas

Zebranie informacyjne dla rodziców zainteresowanych rekrutacją do Przedszkola nr 109 „Ludeczkowo” odbędzie się 13 marca o godzinie 18.30. Poniżej link do spotkania z Dyrektorem przedszkola.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTFlZjcxNTItYzFjYS00OTlmLTg5NmUtNjgwZDBkODRkODkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227fb57ac2-1267-4d8b-bd83-8a898116c90c%22%2c%22Oid%22%3a%224aaafc25-10d6-426c-91f8-6129f8b96439%22%7d

Szanowni Państwo,
od dnia 1 grudnia 2022 rozpoczęliśmy plebiscyt czytelniczy. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa.
Regulamin dostępny w zakładce aktualności.
Przedłużamy termin trwania plebiscytu i wypożyczania książek do 31 marca 2023 r.

Ludeczkowo w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

Otrzymane środki placówki wychowania przedszkolnego mogą przeznaczyć na zakup książek dla dzieci i prowadzenie działań promujących czytelnictwo.

Deklaracja dostępności strony internetowej pod poniższym linkiem Deklaracja dostępności (um.warszawa.pl)

Dwupiętrowy budynek przedszkola znajduje się w pięknie położonej, cichej, pełnej zieleni części Żoliborza.

Usytuowanie pozwala również na szybkie dotarcie do przedszkola z innych dzielnic Warszawy. Stacja metra znajduje się w bliskiej odległości (10 minut pieszo). 

Do budynku bezpośrednio przylega ogród przedszkolny, w którym dzieci spędzają czas na zabawach, zarówno latem jak i zimą.
Ogród jest wyposażony w bezpieczny sprzęt do zabaw dziecięcych na świeżym powietrzu.

Wszystkie sale dydaktyczne wyposażone są w sprzęty dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dzieci. 
W budynku jest miejsce dla 150 dzieci, które podzielone są na grupy po 25 osób, w zależności od wieku.

Skip to content